Cà phê hạt Culi

Cà phê hạt Culi

  • Hoàng Trung Coffee

    Công Ty Hoàng Trung Coffee

Cà phê hạt Culi
Thông tin sản phẩm
Đơn giá
190.000₫
Chi tiết sản phẩm

CULI trong tiếng Anh là peaberry và tiếng Tây Ban Nha là Caracol, là một dạng đột biến, thay vì bình thường trái cà phê cho hai hạt dẹp thì bên trong vỏ của trái cà phê trên cây bị đột biến chỉ phát triển một hạt duy nhất hình tròn.
Nhân cà phê CULI tròn, sau khi qua chế biến, nhân cà phê sẽ được chọn, tách ra khỏi các hạt cà phê dẹp bình thường và được bán như là một dòng cà phê  riêng biệt, giá thường cao một chút so với hơn giá cà phê của chủng loại cà phê tương ứng.